به نام خدا

ما كاركنان شركت خدمات بیمه ای اتکاگران امیر با اعتقاد به قدرت لايزال الهي و با توسل به كوثر اهل بيت(س) در جهت جلب رضاي حق تعالي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري به منظور نهادينه كردن ارز شهاي الهي و انساني ،توسعه فرهنگ اسلامي ،تكريم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به مشتريان و براي تحقق اهداف متعالي اين شركت ، منشور اخلاقي زير را پذيرفته وعمل به آن را بر خود لازم و ضروري ميدانيم.

 1. انگيزه حضور ما در شركت ، خدمت صادقانه به انسانها از هر قشر و گروه و يا هر زبان و قوميت ميباشد
 2. نظم ، انضباط ، ادب و نزاكت در رفتار با مشتريان و همكاران را موجب حفظ كرامت انساني دانسته و سر لوحة فعاليتهاي شركت قرار م يدهيم.
 3. صبر و بردباري ، مقاومت و تحمل ناملايمات در رسيدگي به نيازهاي مشتريان را توفيق الهي و مسئوليت خطير و افتخارآفرين ميدانيم.
 4. ما بر آنيم كه نيازها و انتظارات مشتريان را شناسايي و در صدد تأمين آنها برآمده و در نهايت تلاش م يكنيم فراتر ازانتظارات آنها عمل نمائيم.
 5. در هر شرايطي رعايت سه اصل خوش روئي ، خوش گوئي و خوش خوئي را به عنوان زيباترين روش تكريم ارباب رجوع برخود واجب ميدانيم.
 6. پاسخگويي مشتاقانه ، اطلاع رساني دقيق و راهنمائي مناسب از حقوق مشتريان را وظيفه شرعي خود ميدانيم.
 7. راز داري ، پرده پوشي و حفظ اسرار مشتريان ، همكاران و شركت را وظيفه قانوني و اخلاقي خود ميدانيم.
 8. تلاش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلي از اصول اساسي و حيثيت حرف هاي ما ميباشد.
 9. براي ارائه خدمات مطلوبتر از نظرات ، پيشنهادات و انتقادات مشتريان استقبال مينمائيم.
 10. در راستاي بهر هگيري از الطاف الهي در نماز جماعت و مراسم مذهبي محيط كار در صورتيكه خللي در امر خدمت رساني وارد نگردد فعالانه شركت مينمائيم.
 11. رعايت صرفه جويي ، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف را از اصول كار خود ميدانيم .
 12. ما در محضر خداوند هستيم و بدون نظارت مافوق نيز به نحو شايسته وظيفه خود را در قبال مشتريان انجام ميدهيم .
 13. در ايجاد محيطي سالم همراه با آرامش از هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف نمايد پرهيز مينمائيم.
 14. به منظور رعايت حقوق ديگران و اقدام به قانون از استعمال دخانيات در محيط كار پرهيز مينمائيم.
 15. معيار ارزش خود را ميزان تعهد به اجراي مفاد منشور اخلاقي شركت ميدانيم.