بیمه های آتش سوزی :

ايجاد بیمه‌های اموال نتیجه طبیعی و منطقی نیاز انسان‌ها به حصول اطمینان و آرامش فکری در مقابل انواع خطراتی است که اموال آن‌ها را در زندگی تهدید می‌كند. بر این اساس وظیفه شرکت‌های بیمه جبران خسارت‌هاي وارده به بیمه‌گذاران است.

همراه با تحولات سریع صنعتی و بازرگانی در جهان، بیمه‌های اموال نیز از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی یافته‌اند. به گونه‌اي که در دنیای پیشرفته، بیمه اموال یکی از نخستين ابزارها برای آغاز هر نوع حرکت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

 

از مهمترین شاخه های بیمه های اموال می توان به این موارد اشاره کرد:

براي آشنايي با انواع خدمات بيمه هاي آتش سوزي شركت بيمه كوثر ضمن بيان خطرهاي تحت پوشش اين بيمه نامه، انواع آن نیز معرفي مي گردد.با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه، خطرات و خسارات در هريك از سطوح ذيل تحت پوشش قرار مي گيرد .

 

خطرات اصلي :

 

            * خسارات ناشي از آتش سوزي ، صاعقه و انفجار

           * خسارات و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم جهت جلوگيري از توسعه خسارت

            * هزينه هاي ناشي از انتقال مورد بيمه به منظور نجات از خطر

 

خطرات اضافي( تبعي ) :

            * زلزله                                                                * سيل ، طغيان آب درياها و رودخانه ها

            * آتشفشان ، طوفان ، گرد و باد و تند باد                       * ريزش و رانش زمين و سقوط بهمن

            * سقوط هواپيما ، چرخ بال و متعلقات آن                      * برخورد جسم خارجي به ساختمان

            * تركيدگي لوله آب و فاضلاب                                   * سرقت

            * شكست شيشه به هر علت                                       * خطر نشت گاز در سرد خانه

            * فروكش چاه                                                        * ظروف تحت فشار

            * خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشا (درصورت عدم انفجار)       * هزينه پاكسازي و نظافت

            * ضايعات ناشي از برف و باران و  نیز خطر سنگيني برف (ارائه اين كلوز منوط به انتخاب پوشش تبعي ضايعات ناشي از برف و باران مي باشد.)

    بيمه نامه هاي آتش سوزي كه در شركت بيمه كوثر عرضه مي شود ، عبارتند از :

                # بيمه آتش سوزي منازل مسكوني

                # بيمه آتش سوزي صنعتي

                # بيمه آتش سوزي غير صنعتي

                # بيمه آتش سوزي انبارها

 

انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل مسكوني :

الف ) بيمه نامه هاي آتش سوزي منازل مسكوني

در اين بيمه نامه بنابه درخواست بيمه گذار واحد مسكوني، علاوه بر خطرات اصلي در برابر كليه خطرهاي تبعي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و براساس ارزش ساختمان   اثاثيه منزل و خطرهاي مورد بيمه، حق بيمه سالانه بر پايه قيمت روز محاسبه و مورد بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد .

ب ) بيمه آتش سوزي مجتمع هاي مسكوني

اين بيمه نامه وي‍ژه مجتمع هاي مسكوني بيش از 15 واحد مي باشد كه اعياني كليه واحد ها ( در متراژ هاي مختلف ) و مشاعات آنها نظير سرايداري ، پاركينگ  انبار ها ، تأسيسات مشترك ( موتور خانه ، چيلر و آسانسورها ) تحت پوشش بيمه آتش سوزي و خطرات تبعي قرار مي گيرد .

ج ) بيمه نامه مرهونات بانكي

اين نوع بيمه نامه براي اشخاص حقيقي كه از بانك وام هاي كوتاه مدت يا بلند مدت دريافت مي كنند با ارائه تأييديه بانك صادر مي گردد .

 

د) بيمه آتش سوزي صنعتي :

در اين بيمه نامه كليه ريسك هاي صنعتي مانند دارايي ها و اموالي كه در يك كارخانه وجود دارد نظير ساختمان ها، ماشين آلات، تأسيسات  مـوجودي مواد اوليـه و ساخته شده، ابزار آلات و تجهيزات، اثاثيه ثابت و لوازم اداري و غيره در مقابل  انواع خطرات ذكر شده تحت پوشش قرار مي گيرد.

 

ه) بيمه آتش سوزي غير صنعتي ( تجاري ) :

در اين نوع بيمه نامه، مراكز تجاري از قبيل فروشگاه ها كارگاه ها ، تعميرگاه ها، بيمارستان ها، مراكز تفريحي ورزشي، اماكن عمومي و غيره در مقابل خطرات اصلي و تبعي تحت پوشش قرار مي گيرد .شركت بيمه كوثر در راستاي تحقق اصل مشتري مداری در زمان بروز حادثه با پرداخت هزينه اسكان موقت حادثه ديـده، پذيـرش مسئـوليت بيمـه گذار در مقـابل اشخاص اموال ثالث، همسايگان و ديگر خدمات سعي در تأمين آسايش بيمه گذاران خود دارد .

 

و) بيمه آتش سوزي انبار ها :

در اين نوع بيمه نامه موجودي انبارها به دو صورت ذيل تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار مي گيرد .

الف ) بيمه نامه هاي آتش سوزي با مبلغ بيمه شده ثابت :

در اين نوع بيمه نامه، خسارت هاي ناشي از آتش سوزي بر مبناي مبلغ مندرج در بيمه نامه و درج ميزان زيان وارده در مدت زمان اعتبار بيمه نامه جبران خواهد شد .

ب ) بيمه نامه اظهار نامه اي ( شناور ) :

در اين بيمه نامه، بيمه گذار با توافق بيمه گر مي تواند با تعيين حداكثر مورد تعهد و اعلام موجودي انبار به طور ماهيانه يا سه ماه يكبار و همچنين پرداخت حق بيمه موقت كه درصدي از حق بيمه ساليانه مي باشد، پوشش مطمئن و مناسب تري خريداري نمايد و در پايان مدت اعتبار بيمه نامه، حق بيمه قطعي بر مبناي شرايط مندرج در بيمه نامه و اظهار نامه هاي ارسالي بيمه گذار محاسبه مي گردد .