بیمه عمر و سرمایه گذاری :

آرامش خاطر و جبران خسارت هاي مالي ناشي از حوادث غير قابل پيش بيني مهمترين دغدغه زندگي امروزي مي باشد. گاهي اوقات اين موارد زيان هاي اقتصادي سنگين و جبران ناپذيري را به افراد وارد مي كند. خدمات بيمه نامه هاي عمر شركت بيمه كوثر مي تواند راهي قابل اطمينان براي جبران زيان هاي اقتصادي افراد باشد .

بیمه عمر وسرمایه گذاری از جمله بيمه هاي پر طرفدار در كشورهاي صنعتي و پيشرفته محسوب مي گردد كه آثار اقتصادي سودمندي را براي بيمه شدگان و جامعه ايجاد مي كند. در پايان مدت قرارداد اين بيمه نامه، در صورت حیات یا فوت بيمه شده سرمايه مورد بيمه به وي يا ذينفع بيمه نامه پرداخت خواهد شد .

ازمزایای مهم اين بيمه نامه مي توان به موارد زير اشاره كرد :

الف - بیمه گذار می تواند با صرفه جویی اندک در مخارج روزانه و پس انداز آن نزد شرکت سهامی بیمه کوثر  از سود تضمینی و سود حاصل از تشکیل منافع استفاده نماید

ب - در صورت فوت طبیعی حتی پس از پرداخت یک قسط، استفاده کنندگان کل سرمایه انتخابی را دریافت و در صورت فوت در اثر حادثه در صورت درخواست چند برابر سر مایه انتخابی به بازمانده یا استفاده کننده پرداخت خواهد شد

ج – در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده، بیمه گذار از پرداخت اقساط باقیمانده تا پایان مدت بیمه نامه معاف و در پایان کل سرمایه را دریافت خواهد نمود

د - پس از دو سال بیمه گذار می تواند از محل ذخیره ریاضی تا نود درصد ارزش بازخرید وام دریافت نماید.

پوشش های اضافی بیمه عمرو سرمایه گذاری

الف) پوشش بیمه فوت ناشی از حادثه :

به موجب این پوشش بیمه‌ای‌، چنانچه بیمه شده بیمه عمر به علت حادثه فوت نماید علاوه بر دریافت سرمایه اصلی بیمه‌، یك یا چند برابر سرمایه اصلی نیز به علت فوت در اثر حادثه دریافت خواهد كرد.

ب) پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از كار افتادگی دائم و کامل بیمه شده:

به موجب این پوشش بیمه‌ای‌، چنانچه بیمه شده از كارافتاده كامل و دائم شود از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد و تعهدات شركت بیمه به قوت خود باقی خواهد بود‌..

ج)  پوشش تکمیلی بیماریهای خاص:

به موجب این پوشش بیمه‌ای‌، چنانچه بیمه شده دچار عارضه جسمی‌ و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن كه ناشی از بروز سكته قلبی‌، سكته مغزی‌، جراحی عروق قلبی، پیوند اعضاء اصلی بدن  و سرطان شود و پزشک معتمد شرکت تأیید نماید شركت بیمه نسبت به پرداخت سرمایه بیمه اقدام خواهد نمود.