به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات بیمه ای اتکاگران امیر، امکان پرداخت الکترونیکی اقساط بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کوثر از طریق عابر بانک و اینترنت بانک، بانک ملت فراهم شده است.
بیمه شدگان محترم می توانند با دانلود و مطالعه شیوه نامه زیر از نحوه پرداخت الکترونیکی اقساط اطلاع حاصل نمایند.