برابر اعلام روابط عمومی شرکت خدمات بیمه ای اتکاگران امیر، ثبت نام بیمه های عمر و سرمایه گذاری با طرح وبژه بیمه کوثر در کلیه باجه های بیمه فروشگاه های اتکا استان تهران و البرز آغاز گردید .
کلیه متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به واحد های صدور بیمه مستقر در فروشگاه های یاد شده از مشاوره رایگان برخوردار شوند.
ضمناً جهت سهولت کسب اطلاعات برای متقاضیان گرامی تلفن دو نفر از مشاورین خبره در زمینه بیمه های عمر و سرمایه گذاری ذیلاً اعلام میگردد .
1- آقای قرایی : 09101942604 
2- آقای گلابی: 09101942605