به گزارش روابط عمومی شرکت ، جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و در دسترس بودن کارشناسان شرکت برای ارائه خدمات به مشتریان گرامی، تلفن های آنکال کارشناسان شرکت به شرح ذیل در دسترس عموم مشتریان می باشند :

بیمه های عمر و سرمایه گذاری با شماره تلفن های 09101942604 آقای قرایی و 09101942605 آقای گلابی

بیمه نامه های اموال(ثالث ، بدنه ، آتش سوزی ) و مسئولیت و حوادث گروهی با تلفن های 09101453445 و 09398393534 آقای نوری