به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات بیمه ای اتکا گران امیر، دومین شعبه پرداخت خسارت اتومبیل در جنوب غرب تهران  به آدرس: خیابان شهید رجایی، سه راه نان ماشینی، فروشگاه اتکا شهید رجایی افتتاح و راه اندازی گردید .
بیمه شدگان محترم میتوانند جهت دریافت خسارت به آدرس یاد شده مراجعه نمایند .

تلفن شعبه پرداخت خسارت شهید رجایی :  55014145   -    55031258